Kompensation til forældre, som passer børn hjemme

Forældre, som midlertidigt holder børn hjemme fra daginstitution, kan få kompensation.

Fredag den 17. april åbnede skoler og dagtilbud dørene for de mindste børn. Opgaven med at genåbne sker efter en kontrolleret plan, derfor startede børnehavebørnene fredag, mens skolebørn op til femte klasse vendte tilbage i denne uge. Både hos børn og voksne var gensynsglæden stor.

”Det er fantastisk at se, hvor godt børn og medarbejdere indretter sig sammen. Tiden er svær og omskiftelig, og derfor ansætter vi i øjeblikket ekstra pædagogmedhjælpere og hygiejneassister. Sammen med vores dygtige, faste medarbejdere, sikrer de ekstra ressourcer, at børn og voksne får en tryg og sikker hverdag,” siger Peter Nielsen (A) formand for Børne- og Uddannelsesudvalget.

Genåbningen er sket med stor fokus på trygge, sikre og meningsfulde rammer for børn og voksne, og der er arbejdet intenst med indretning af lokalerne, tilrettelæggelse af dagligdagen, rutiner med at aflevere og hente børn, særligt fokus på hygiejne, afvaskning af legetøj, mulighed for at bruge mobile håndvaske og toiletter og meget andet.

Kompensation til forældre, som kan passe selv

Regeringens genåbning af landets dagtilbud skaber kapacitetsproblemer i mange kommuner blandt andet fordi, der skal være dobbelt så meget plads til børnene som normalt. Derfor har Herlev Kommune besluttet, nu hvor der gives fuld statsrefusion, at forældre kan få kompensation for deres betaling for institutionspladser til og med uge 20, hvis børnene passes hjemme.

”Det er afgørende, at vi holder hånden under alle børn og forældre, som har brug for pasning. Med ordningen kan vi kompensere dem, som passer hjemmefra, mens vi fortsat hjælper familier, hvis hverdag er presset under corona-krisen. Medarbejderne fortæller om god forældreopbakning – og den er meget vigtig, hvis vi i fællesskab skal have logistikken til at falde på plads i vores dagtilbud, slutter Peter Nielsen (A).

Forældrene har i denne uge modtaget et brev på BørneIntra om muligheden for kompensation.