Billede af corona test

Jævnlige test skal beskytte sårbare borgere

Ny aftale betyder, at plejepersonale i Herlev – og i landets øvrige kommuner – regelmæssigt testes for covid-19. Tiltaget er forebyggende.

Smittespredningen af covid-19 er markant lavere nu, end da coronakrisen var på sit højeste. Men der finder fortsat smittespredning sted, og nu som tidligere er det blandt sårbare borgere, at faren ved smitte er størst.

En aftale mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner skal sikre, at smittespredning på plejehjem, i hjemmepleje og på pædagogiske tilbud begrænses mest muligt. Det sker gennem test af medarbejdere med kontakt til sårbare borgere. En ugentlig opgørelse over antallet af nysmittede i landets kommuner bestemmer hyppigheden af test i den enkelte kommune.

Ordningen betyder, at personale på plejehjem, i hjemmepleje og på pædagogiske tilbud i hele Danmark jævnligt skal testes, således også i Herlev Kommune. Det sker som et forebyggende tiltag. I tilfælde af påvist smitte på en institution eller udbrud i områder træder andre og langt mere omfattende foranstaltninger i kraft.

Der er ikke på nuværende tidspunkt konstateret smitte blandt kommunens plejepersonale. Det samme gælder for borgere i hjemmepleje og på plejecentre i Herlev Kommune.

Kommunerne overvåger selv den ugentlige opgørelse fra Statens Serum Institut og sikrer, at der systematisk foretages test og i den kadence, aftalen foreskriver. Ordningen evalueres i første omgang i oktober 2020 med henblik på mulige ændringer.