Invitation til borgermøde om vejstøj

Trafikstøj har en negativ påvirkning på både helbred og boligpriser viser undersøgelser, og derfor har emnet et stort fokus i Herlev Kommune.

Puljemidlerne forhøjes i næste års budget, og kommunalbestyrelsen har i oktober vedtaget 'Støjhandlingsplan 2018-2023', hvor et centralt omdrejningspunkt, netop er trafikstøj og mulighederne for at reducere støjen inden for de givne rammer.

Nu inviterer Herlev Kommune til et borgermøde, hvor vi vil introducere muligheden for det kommende borgerpanel, som er for alle med interesse i at forbedre mulighederne for mindre trafikstøj i kommunen. Borgerpanelet skal være med til at holde fokus på trafikstøj i Herlev Kommune.

På borgermødet kan man naturligvis også høre mere om og spørge ind til den nye støjhandlingsplan.

Borgermødet finder sted i Herlev Medborgerhus, tirsdag den 27. november 2018, kl. 19.00–20.30.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Du kan finde 'Støjhandlingsplan 2018-2023' på Herlev.dk/stoej