Ingen kontanthjælp til uddannelsessøgende i sommerferien

Når du er under uddannelse, kan du som hovedregel ikke få kontanthjælp i sommerferien. 

Du bliver betragtet som studerende, når du:

  • har afsluttet en uddannelse på SU og har søgt ind på en anden SU-berettiget uddannelse.
  • har sagt dit arbejde op for at begynde på en uddannelse på SU.
  • venter på at blive optaget på en lære- eller praktikplads inden for to måneder, efter at du er stoppet på en uddannelse, der er SU-berettiget.

 

Du kan ikke få kontanthjælp, selvom du ikke har fået uddannelsesstøtte endnu eller venter på at få det, før du starter på en ny uddannelse.

Har du spørgsmål, så kontakt Borgerservice på Herlev Rådhus.