Informationsaften om 'Den Stærke 10er'

Folkeskolerne i Herlev samarbejder om 10. klassestilbud med 25-timers skoleuge, individuel tilgang – og en sikker vej til ungdomsuddannelse.

Torsdag den 25. februar kl. 17 kan interesserede unge og deres forældre blive klogere på 10-klassestilbuddet 'Den Stærke 10er'.

Herlevs folkeskoler samarbejder om 10. klassen, som giver den unge mulighed for at tilrettelægge et forløb med fokus på egne behov og ønsker og er målrettet 9. klasseelever, der oplever at være uafklarede i forhold til deres valg af ungdomsuddannelse eller har brug for et fagligt boost.

'Den Stærke 10er' hører fysisk til på Kildegårdskolen.

Informationsarrangementet den 25. februar kl. 17 foregår online (via Teams) og kræver ikke tilmelding. Læs mere om 10. klassetilbuddet og se, hvordan I deltager ved informationsarrangementet på: https://kildegaardskolen.aula.dk/10-klasse-informationsmoede-online.

Ansøgning til ’Den Stærke 10er’ sker på www.optagelse.dk senest 1. marts 2021.