Forside | Nyheder | Indskrivning til skole

Indskrivning til skole

Børn starter i skole det år, hvor de fylder 6 år - læs mere indskrivning, overgangen fra daginstitution til SFO, skoleudsættelse, frit skolevalg og skoledistrikterne.

Ønsker man, at ens barn skal begynde i skole tidligere end det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år, skal man henvende sig til den skole, hvor barnet ønskes indskrevet, da det er den enkeltes skoleleders vurdering, om skolen vil optage et barn i skole før tid.

Indskrivning til skole fra 1. november - 1. december

  • I starten af skoleindskrivningsperioden modtager forældre til kommende skolebørn et informationsbrev om selve skoleindskrivningen.
  • Hver skole afholder informationsmøder i november - dette annonceres i Herlev Bladet, og datoerne fremgår også i informationsbrevet.
  • Skoleindskrivningen foregår digitalt via webindskrivning i perioden 1. november til 1. december. Det er vigtigt, at indskrivningsfristen overholdes.

Indskrivning til SFO fra 1. november - 1. december

Samtidig med barnet indkrives, kan man også indskrive til skolefritidsordning (SFO). Børnene optages i den skolefritidsordning, der ligger på skolen.

Hvornår starter børnene i SFO?

Børnene skifter fra daginstitution til SFO fra 1. maj. Daginstitutionerne og skolen vil i tiden op til overflytningen samarbejde om at arrangere et brobygningsforløb, der sikrer en tryg overflytning for børnene.

Sidst opdateret 10/11 2017
Kontakt

Herlev Kommune
Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Send os en mail
tlf. 44 52 70 00