Hold øje med affaldscontaineren

Stil den gerne et synligt sted.

Kære borgere, boligforeninger, grundejerforeninger og virksomheder i Herlev 
 
Lad os hjælpe hinanden med at håndtere affald bedst muligt. Tænk over, at jeres affaldscontainere helst skal stå, så I kan holde øje med dem – det mindsker faren for hærværk og rotter.
 
Ser du rotter, så anmeld det via herlev.dk/rotter.

Ser du hærværk, så ring til politiet på 114.

Hæng eventuelt et opslag ved containerne