Udsigt ud over 50-meter bassinet i Hjortespringbadet

Hjortespringbadet tilbage til 'normalen' - regulerer priserne

Herlevborgerne skal fortsat kunne glæde sig over at benytte svømmehallen. Det medfører prisstigning for gæster, der ikke er bosat i Herlev.

Efter en lang periode med coronarestriktioner vender Hjortespringbadet endelig tilbage til ’normale’ sommerferieåbningstider. I den forbindelse foretages også en prisstigning. Denne vil ikke omfatte herlevborgere, og gæster med fast bopæl i Herlev vil således kunne benytte Hjortespringbadet som tidligere.

Formålet med prisstigningerne er at begrænse antallet af besøgende på spidsbelastningstidspunkter, da de mange gæster er en udfordring for badets tekniske anlæg – og har været gennem flere år. Belastningen af faciliteten giver samtidig stor trængsel i omklædning og bassiner. Samlet påvirker det herlevborgernes glæde ved og brug af Hjortespringbadet.

De nye priser og sommerferieåbningstiderne træder i kraft den den 28. juni 2021. Samtidig kan gæster med abonnementer, som har været sat i bero under corona, igen kan benytte disse.

Læs mere om åbningstider og prisstigninger