Hjortespringbadet renoveres til september

Den igangværende renovering fortsætter sommeren over, da flere fremskudte projekter blev iværksat under corona-nedlukningen.

Herlevs populære svømmebad holder lukket og åbner i starten af september.

Når det trækker ud med genåbningen af Hjortespringbadet, skyldes det arbejdets omfang. Andre påtrængende projekter – end de i første omgang igangsatte – blev fremskudt og føjet til det igangværende renoveringsarbejde, da Folketinget i starten af maj blev enige om en langsigtet genåbningsplan.

Denne blev senere ændret, da svømmebade blev flyttet frem til genåbningens fase 3 og dermed kunne genåbne godt to måneder før forventet.

Læs mere her.