Udsigt ud over 50-meter bassinet i Hjortespringbadet

Hjortespringbadet åbner for organiseret brug og morgentider

Borgernes sikkerhed er i fokus i forbindelse med genåbning af Hjortespringbadet. I første omgang får bl.a. den organiserede svømning adgang.

Alle glæder sig til igen at se Herlevs populære svømmebad propfuld af glade og livlige badegæster. Desværre sætter Covid-19 fortsat en kæp i hjulet for det ønske. Ikke mindst hensynet til borgernes sikkerhed.

Første skridt i genåbningen af Hjortespringbadet bliver pr. den 1. september 2020 at byde den organiserede brug af faciliteterne indenfor. Så blandt andet de lokale idrætsforeninger kan genoptage deres undervisning og idrætsaktiviteter. Derudover gives der atter mulighed for morgensvømning på hverdage.

Morgensvømningen er eneste offentlige badetid. Men selvom svømmetagene i bassinet er de velkendte, er forholdene omkring i Hjortespringbadet skærpede.

Sikkerheden skal varetages og Covid-19-smittetallet blandt herlevborgere holdes nede – derfor kan mange badegæster ikke inviteres indenfor på samme tid.

Afstandskravet giver flaskehalse

Det er afstandskravet, dvs. sundhedsmyndighedernes anbefaling om mindst 1 meters afstand, som vanskeliggør fuld genåbning af badet. Grundig opmåling i henholdsvis omklædnings- og badeområder viser, at der i Hjortespringbadet er alvorlige flaskehalse netop der.

På den baggrund lader det sig ikke gøre at holde åbent på tidspunkter med mange badegæster. Morgensvømning er mulig, da det begrænsede antal besøgende giver badets personale mulighed for at sikre overholdelse af de sundhedsmæssige anbefalinger i forhold til Covid-19.

Når den organiserede brug tillades adgang, er det dels en forudsætning for, at blandt andet idrætsforeninger kan opretholde sine aktiviteter, dels et spørgsmål om, at de involverede aktører selv kan regulere antallet og flowet af personer i omklædnings- og badeområder samt medvirke til at sikre den nødvendige hygiejne.

Reducerede priser

Af ovenstående årsager er indgangsprisen – under de særlige omstændigheder – nedsat til 20 kroner for alle besøgende.

Der kan også købes månedskort til 100 kroner. Månedskort gælder, indtil ordningen med de almindelige abonnementskort igen træder i kraft.

Faste brugere godtgøres

Hjortespringbadet har en stor gruppe faste gæster, som har købt klippekort og abonnementskort til badet. Disse ordninger er sat i bero så længe, Hjortespringbadet ikke har ordinært åbent.

Ved tilbagevenden til almindelige tilstande for Hjortespringbadet, dvs. ved fuld genåbning, vil alle abonnenter blive godtgjort, således at abonnementskort forlænges tilsvarende den abonnementsperiode, man har mistet.

Godtgørelsen vil tage udgangspunkt i tiden fra nedlukningen og til, at Hjortespringbadet genåbner for alle brugergrupper.

Læs mere om de skærpede forhold for morgensvømning her.