Historisk prioritering af ældre- og sundhedsområdet i Herlev

Kommunalbestyrelsen står sammen om et løft af ældre- og sundhedsområdet med værdighed, selvbestemmelse og kvalitet som nøgleord.

Der bliver taget god hånd om de stadig flere ældre i Herlev Kommune. Det har Herlev Kommunalbestyrelse sikret ved inden sommerferien at beslutte den visionære budgetaftale ”Styrkelse af ældreplejen i Herlev Kommune 2022-2025”.

Med aftalen afsættes 46 millioner kroner ekstra til ældreområdet over de kommende fire år – stigende fra 7,5 millioner kroner i 2022 til 16 millioner kroner i 2025 – og der sættes fokus på udvikling af blandt andet hjemmeplejen, tilbud til demensramte samt forebyggelse og sundhedsteknologi.

Disse elementer læner sig op ad og spiller sammen med opførelsen af et stort nyt plejecenter, sundheds- og aktivitetshus i det nordlige Herlev tæt ved plejecenteret Lærkegårdscenteret.

Budgetaftalens mange tiltag bringer Herlev Kommune på forkant med de fremskrivninger, som viser, at antallet af ældre over 80 år i Herlev være 14 procent højere i 2025 og 30 procent højere i 2030 sammenlignet med 2020.

Den befolkningsudvikling er historisk – og det er samme er prioriteringen fra Herlevs lokalpolitikere.

Borgmester Thomas Gyldal Petersen (A) udtaler om budgetaftalen:

”Jeg og Socialdemokratiet inviterede til forhandlinger om ældre- og sundhedsområdet af to årsager. For det første, fordi vi skal passe godt på de mennesker, der i et langt liv har skabt Herlev, og for det andet, fordi vi ønsker at inddrage alle partiers synspunkter og ønsker, når velfærden udvikles. Derfor har vi også inddraget både Ældrerådet og medarbejdernes repræsentanter undervejs. Jeg er glad for, at det er lykkedes at samle hele Kommunalbestyrelsen om at investere 46 millioner kroner ekstra i at give Herlevs ældre en bedre hverdag og en højere livskvalitet, at styrke fagligheden i vores sundhedsindsats og at styrke vores dygtige medarbejderes muligheder for at lykkes med opgaven hver dag. Det fortjener både de ældre og vores medarbejdere.”

Alle parter bakker op

Borgmester Thomas Gyldal Petersen (A) står bestemt ikke alene med sin glæde.

De øvrige parter i aftalen bakker op om både indhold og fokus.

Henrik Hilleberg, kommunalbestyrelsesmedlem for Det Konservative Folkeparti, udtaler, at ”vi skylder vores ældre borgere, som har været med til at bygge Herlev op, at de får den bedst mulige hjælp. Både når det gælder hjemmeplejen, og når de er på plejecenter. Det vil den her aftale være med til at sikre. I den forbindelse glæder jeg mig især over to ting i aftalen. For det første gør vi det nu klart, at der skal tages langt større hensyn til de individuelle behov, som de ældre har. Ældreplejen skal selvfølgelig indrettes efter deres ønsker og behov og ikke omvendt. Det har længe været et stort ønske fra Konservativ side. For det andet glæder jeg mig også over, at demensområdet nu bliver styrket. Det vil både komme den demensramte, men også deres pårørende til gode.”

Marianne Dithmer, kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten, udtaler, at ”i Enhedslisten er vi rigtig glade for aftalen. Vi har længe kæmpet for flere midler til sundhedsområdet. Det er helt afgørende med fagligudvikling, rekruttering af medarbejdere og kvalificerede tilbud til de ældre medborgere, hvis vi skal følge med udviklingen på en måde, så de ældre borgere får en oplevelse af livskvalitet.”

Gert Biilmann, kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre, udtaler, at ”vi kan ikke selv vælge vores alder, men vi kan selv sætte vilkåret for vort liv. I Venstre er vi specielt glade for områderne forebyggelse, fokus på livets afslutning – den allersidste tid i ro og tryghed – samt en øget indsats på demensområdet, uanset om du er ung eller ældre. Alle skal være i sikre hænder. Aftalen skal give friheden til at styrke borgernes selvbestemmelse, kvaliteten og fleksibiliteten til gavn for kommunernes ældre og deres pårørende. Der skal være frihed, tillid, faglighed og sund fornuft i ældreplejen, og der skal skabes plads og mere arbejdsro til at lave de bedst mulige lokale løsninger, tæt på og sammen med de ældre, deres pårørende og personalet.”

Arly Eskildsen, kommunalbestyrelsesmedlem for Socialistisk Folkeparti, udtaler, at ”det er en god aftale om udviklingen af ældreområdet i Herlev. Fordi de ældre borgere i højere grad kommer til at opleve et mere fast og kendt personale, som hjælper den enkelte borger. Målet er, at borgerne får større indflydelse på hjælpen og styrker muligheden for at tilrettelægge indsatsen ud fra den enkelte borgers ønsker og behov. Indsatsen og tilbuddet til borgere med demens og deres pårørende vil blive styrket, bl.a. med flere pladser i kommunens dag- og aktivitetstilbud, som vil kunne bidrage til øget livskvalitet med mulighed for at fastholde et værdigt og selvstændigt liv. Med et nyt koncept vil kommunen styrke forebyggelsen blandt ældre og dermed forebygge funktionstab og fastholde fysisk og mental sundhed i et aktivt liv længst muligt. Vilkårene for fastholdelse og rekruttering af personalet til ældreplejen vil også blive styrket.”

Kim Kristensen, kommunalbestyrelsesmedlem udenfor parti, udtaler, at ”vigtigst for mig er blandt andet det, at vi har muliggjort et sundhedshus/plejecentre, hvor det bliver til borgernes bedste, nemlig et fleksibelt sted, med de rette kompetencer, for vores ældre med særligt behov i den sidste tid af livet. Et hus, hvor de bedste kompetencer er til stede under ét tag, og ikke mindst et gevaldigt serviceløft til de ældre, som har været ramt af besparelser de seneste mange år.”

Den samlede budgetaftale kan læses og downloades ved at klikke på linket herunder.