Illustrativt billede af sommerhus

Herlev Kommune skrider ind over for sommerhusområde

Tiden er kommet til at rette op på de forskellige former for ulovlige forhold i Tibbevangen.

I sommerhusområdet ved Tibbevangen i Herlevs nordlige del er der konstateret en række ulovlige forhold. Der er både tale om lovstridig bebyggelse og om uretmæssig brug af sommerhuse som helårsbeboelse.

Som tilfældet er for kolonihaveforeningerne, hvilket også er  beskrevet her på siden, er der lovmæssige bestemmelser, man som sommerhusejer skal holde sig inden for, men som i flere tilfælde er blevet brudt. Det har opmålinger af sommerhusbebyggelser ved Tibbevangen vist. Disse skal lovliggøres og kan se frem til varsel om påbud.

Et antal beboere benytter sommerhuse som helårsboliger, dvs. at adressen er eneste tilmelding i folkeregistret. Idet dette heller ikke er lovligt, vil disse beboere ligeledes blive kontaktet med henblik på lovliggørelse.

I lighed med andre kommuner har det været en prioritet for Herlev Kommune at få processen omkring lovliggørelse af sommerhusområdet ved Tibbevangen afsluttet. Sommerhusejere med ulovlige forhold vil modtage varsel om påbud i perioden november 2020 til februar 2021.