Forside | Nyheder | Bredt flertal i Herlev Kommunalbestyrelse indgår budgetaftale ”Sammen om tryghed og fællesskab”

Bredt flertal i Herlev Kommunalbestyrelse indgår budgetaftale ”Sammen om tryghed og fællesskab”

Fredag den 22. september 2017 har Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Helge Larsen (uden for parti) i Herlev Kommune underskrevet budgetaftalen for 2018. Det vil sige, at 18 ud af kommunalbestyrelsens 19 mandater står bag budgetaftalen for næste år.

Aftalen hviler på et solidt økonomisk fundament, som gør det muligt at gennemføre et ambitiøst anlægsprogram og fastholde serviceniveauet på trods af det demografiske pres.

Sammen om tryghed og fællesskab

Flere års ansvarlig økonomisk politik giver partierne mulighed for at skabe gode rammer for glade børn, styrke fællesskab og tryghed samt prioritere velfærd.

Herlev Kommune har en klar ambition om at sikre børn i alle aldre de bedste muligheder for at udfolde deres potentiale. Med et løft på 23,2 mio. kr. i budgetperioden til drift og anlæg sikres de gode rammer for glade børn blandt andet med en trivselspakke, bedre faglokaler på skolerne, etablering af en idrætsklasse og forbedring af udearealer på skoler og i dagtilbud.

Budgetaftalen understøtter desuden det stærke fællesskab i Herlev og traditionen for at passe på hinanden med ekstra 14,5 mio. kr. i budgetperioden til en række tryghedsfremmende initiativer. Aftalen sikrer eksempelvis styrkelse af SSP-arbejdet og bedre belysning i byens parker og grønne områder. Samtidig prioriteres flere boliger til seniorer, og initiativer skal sikre alle ret – og pligt – til at være en del af et fællesskab på en arbejdsplads.

Parterne er enige om i budgetperioden fortsat at styrke velfærdsområdet. Et budgetløft på 27,4 mio. kr. skal blandt andet øge plejeboligkapaciteten, udnytte klippekortet til ekstra hjemmehjælp bedre og sikre etableringen af et sundhedshus samt forbedre vilkårene for de handicappede. Desuden fjernes byggesagsgebyret for boligejere.

Sidst opdateret 04/12 2017
Kontakt

Herlev Kommune
Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Send os en mail
tlf. 44 52 70 00