jobcenter_herlev

Herlev Kommune har nu gennemgået genoptaget sygedagpengesager

I maj 2018 slog landsretten fast, at kommuner ikke må standse udbetalingen af sygedagpenge efter § 7 i Sygedagpengeloven med tilbagevirkende kraft.

Hvis udbetalingen af borgerens sygedagpenge er blevet standset før tidspunktet for afgørelsen om ophør af sygedagpenge, er afgørelsen ugyldig. 

Derfor har Herlev Kommune nu gennemgået tidligere sygedagpengesager fra 2015 og frem til i dag. Gennemgangen har vist, at der skal ske tilbagebetaling af et mindre beløb i 2 sygedagpengesager. 

Gennemgangen er nu afsluttet, og de berørte borgere er blevet kontaktet af Herlev Kommune.

Borgere som har genoptagede sager hos Ankestyrelsen vil blive kontaktet derfra.