23. april 2020

Herlev Kommune fremrykker anlægs- og byggeprojekter 

Herlev er klar til at hjælpe virksomheder, som er økonomisk pressede på grund af corona-virus.

Efter regeringens udmelding om at lempe anlægsloftet er Herlev klar til at hjælpe.
 
Kommunalbestyrelsen har besluttet at frigive midler og fremrykke anlægsprojekter for 12 millioner kroner. Det drejer sig blandt andet om projekter, som skal styrke trafiksikkerheden og reducere trafikstøj. Projekterne vil allerede starte op i år fremfor 2021 og 2022, som de oprindeligt var sat til.
 
"Fremrykningen af opgaver er den bedste løsning for alle i en svær tid. Med fremrykningen holder vi hånden under vores hårdt pressede virksomheder– og samtidig får vi ordnet nogle kommunale opgaver, som styrker borgerens tryghed i trafikken og reducerer unødvendig støj", siger Gert Biilmann (V) formand for Miljø-, Klima- og Teknikudvalget. 

Borgere skal inddrages i trafikprojekt på Tvedvangen

Et af de større fremrykkede projekter er trafiksaneringen på Tvedvangen, hvor borgere også vil få indflydelse på, hvordan trafiksikkerheden kan højnes. Senere på året vil borgere høre mere om projektet, som vil blive annonceret på kommunens hjemmeside og i Herlev Bladet.

”Mange herlevborgere anvender Tvedvangen dagligt. Derfor giver det god mening, at kommunen i fællesskab med borgerne udtænker forsvarlige og trygge løsninger” siger Gert Biilmann (V). 
 
Udover projektet på Tvedvangen vil et større beløb gå til asfalt- og fortovsarbejder, og fartvisere vil også blive etableret på Herlev Hovedgade og Hjortespringvej.