Herlev Kommune er en del af en grøn fremtid

Herlev Kommune er blevet udvalgt til at deltage i projektet ”DK2020 – klimaplaner i hele Danmark”.

I projektet får Herlev Kommune hjælp til at udarbejde en klimahandleplan, der skal vise vejen til et klimaneutralt samfund i 2050. KAB bliver en central del af projektet i Herlev i forhold til at udbrede klimaplanen geografisk.

Herlev har ligesom resten af Danmark et mål om at skabe et klimaneutralt samfund i 2050. Målet er sat med baggrund i klimakrisen og klimaforandringerne globalt, såvel som lokalt. Mere ekstremt vejr og skybrud er eksempler på, hvordan klimakrisen påvirker Herlev og verden omkring os. Herlev Kommune kan, med lokale klimaindsatser, gøre en forskel til gavn for byens borgere, erhvervsliv og dens mange fællesskaber.

Arbejdet med klimahandlingsplanen starter i november 2020, og varer halvandet år. Undervejs i forløbet vil der blive lagt vægt på at skabe det nødvendige overblik til at kunne prioritere og konkretisere indsatserne i Herlev Kommune. Borgmester Thomas Gyldal Petersen glæder sig til at starte arbejdet og understreger at:

”Indsatsen skal ske ved motivation og ikke tvang. En grøn omstilling skal gå hånd i hånd med vækst, velfærd og velstand. Bæredygtighed kan give mere livskvalitet og attraktivitet – også for de herlevborgere, hvor andre udfordringer præger hverdagen. Indsatsen skal give rum til, at borgere og virksomheder i Herlev kan trives. Nye smarte løsninger kan motivere og give muligheder.”

Herlev Kommune har allerede taget fat på arbejdet med den grønne omstilling. Der er iværksat forskellige indsatser, som eksempelvis Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling. Udvalget arbejder i tre spor bestående af virksomheder, borgere og civilsamfundet med fokus på klima og grøn omstilling i Herlev. I øjeblikket har borgersporet fokus på, hvordan vi hjælper borgere i Herlev til mere klimavenlig adfærd. Læs mere om Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling

KAB bliver central samarbejdspartner

KAB ønsker, som central samarbejdspartner, at indgå i arbejdet med en klimaplan. KABs bidrag er centralt i forhold til at koordinere indsatserne med de øvrige boligselskaber i Herlev Kommune. Almennyttige boliger udgør 56 pct. af boligerne i Herlev. KAB administrerer 40 pct. af samtlige boliger i Herlev. Samarbejdet kunne eksempelvis fokusere på energiplanlægning, energiforbrug og brugeradfærd. 

Om projektet

Partnerskabet ”DK2020 – klimaplaner i hele Danmark” er etableret af KL for perioden 2020-2023 i samarbejde med Realdania og regionerne med den ambition, at der bliver udarbejdet klimaplaner i alle landets kommuner.