Herlev Bygade lukkes mod Herlev Ringvej i marts måned

Vejlukningen sikrer fremdrift i projektet, så Letbanestationerne står klar til tiden. Der er opmærksomhed på gener, vejlukningen medfører.

Fire Letbanestationer får Herlev, når byggeriet er ved vejs ende. Og dermed kan herlevborgerne se frem til en markant forbedring af transportmuligheder.

Men før det kan ske, skal flere etaper i byggeriet foretages og afsluttes. En af dem er omlægningen af spildevandsrørene på Herlev Ringvej, hvilket HOFOR gik i gang i 2019, og som de færdiggør i sommeren 2021.

Omlægningerne medfører, at HOFOR lukker Herlev Bygade ud mod Herlev Ringvej i perioden torsdag den 4. marts 2021 til torsdag den 1. april 2021. Der kan i hele perioden køres ad Herlev Ringvej i begge retninger. Der vil i de første uger af marts være lukket for både udkørsel fra og indkørsel til Herlev Bygade, herefter åbnes for indkørsel fra Herlev Ringvej. I hele perioden vil der således være lukket for udkørsel fra Herlev Bygade til Herlev Ringvej.

Opmærksomhed på gener

HOFOR såvel som Herlev Kommune er opmærksomme på, at vejlukningen vil være til gene for borgere, trafikanter og lokale erhvervsdrivende og vil sikre både god skiltning til alternative veje, sikre trafikforhold og mindst muligt besvær. Vejlukningen er imidlertid nødvendig for at kunne færdiggøre røromlægningsarbejdet.

HOFOR skal anlægge nye spildevandsrør. Udover at de eksisterende rør skal flyttes, skal nye skabe en bedre sikring mod skybrud på Herlev Ringvej og i området omkring Herlev Ringvej. De nye rør er meget større i dimension end de eksisterende.

Arbejdet med spildevandsrør er færdigt til sommer. Herefter kan Hovedstadens Letbanes anlægsarbejder starte.