Håndsrækning til håndværkere og entreprenører

Herlev Kommune fremrykker håndværkeropgaver og betalinger.

Mange virksomheder er i denne tid presset på opgaver og likviditet. Herlev Kommune hjælper ved at holde gang i kommunens bygge- og vedligeholdelsesprojekter, og vi fremrykker også planlagte håndværkeropgaver, hvor det er muligt. På den måde håber vi at bidrage til, at der er opgaver i ordrebøgerne hos håndværkere og entreprenører.

Opgaver og serviceaftaler

Konkret betyder det blandt andet, at opgaver, som kommunalbestyrelsen frigav penge til på mødet i marts måned, vil blive udbudt nu. Selvfølgelig i det omfang, det er muligt, og efter de regler, vi skal følge. Flere reparationer på kommunens ejendomme og andre opgaver er også fremskudt, og flere håndværkere er allerede i gang.

Vi har også rykket planlagte serviceaftaler frem, så de kan udføres, mens institutionerne er lukket. På vejområdet vil vi også sørge for, at planlagte opgaver i år bliver startet så hurtigt som muligt.

Hjortespringbadet

Hvis nedlukningen af Hjortespringbadet bliver forlænges, vil vi også fremrykke forskellige planlagte vedligeholdelsesarbejder her. Det kræver dog en længere lukkeperiode, ellers vil det gå ud over brugerne.

Fremrykning af betalinger

Herlev Kommune ser også på muligheden for at fremrykke betalinger til vores leverandører af tjenesteydelser. Udgangspunktet vil altid være den konkrete kontrakt og de forhold, og der kan maksimalt udbetales 1/12 af den årlige kontraktsum, dog højst en million kroner.