Grundlovsceremoni

Før ansøgere kan få dansk statsborgerskab, skal de deltage i en grundlovsceremoni. Den næste ceremoni bliver afholdt i efteråret.

På grund af corona uddeles der ikke længere håndtryk til grundlovsceremonien. Den næste grundlovsceremoni vil blive afholdt inden den 26. oktober, og en måned før afholdelse offentliggører vi datoen for ceremonien.

Grundlovsceremonier og coronasmitte
Udlændinge- og Integrationsministeriet vil på grund af de særlige omstændigheder dispensere fra de frister, som fremgår af § 1 i bekendtgørelse nr. 1767 af 27. december 2018. En grundlovsceremoni kan således holdes senere end 4 måneder efter ikrafttrædelse af den lov om indfødsrets meddelelse, som trådte i kraft den 3. januar 2020.Det er kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om en eventuel udskydelse af grundlovsceremonien.

Husk legitimation og blanket
Du skal som ansøger selv medbringe gyldig legitimation til ceremonien og din blanket fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Gyldig legitimation er eksempelvis opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt i Danmark. Det kan også være pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU/EØS-medlemsland eller i Schweiz.

Læs mere om grundlovsceremonien