Grundlovsceremoni

Før ansøgere kan få dansk statsborgerskab, skal de deltage i en grundlovsceremoni. Ceremonien holder kommunen to gange om året.

Vi har endnu ikke fastlagt datoen for den første grundlovsceremoni. Når det er på plads, vil datoen og en tilmeldingsfrist blive lagt ud her på hjemmesiden.

Husk legitimation og blanket
Du skal som ansøger selv medbringe gyldig legitimation til ceremonien og din blanket fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Gyldig legitimation er eksempelvis opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt i Danmark. Det kan også være pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU/EØS-medlemsland eller i Schweiz.

Læs mere om grundlovsceremonien