Grundlovsceremoni

Før ansøgere kan få dansk statsborgerskab, skal de deltage i en grundlovsceremoni. Ceremonien holder kommunen to gange om året.

Første grundlovsceremoni blev gennemført den 27. februar.  Myndighederne anbefaler, at vi undgår håndtryk på grund af corona-virus, derfor er den næste ceremoni udskudt på ubestemt tid. Vi offentliggører datoen for ceremonien her på siden, når myndighederne giver grønt lys.

Husk legitimation og blanket
Du skal som ansøger selv medbringe gyldig legitimation til ceremonien og din blanket fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Gyldig legitimation er eksempelvis opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt i Danmark. Det kan også være pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU/EØS-medlemsland eller i Schweiz.

Læs mere om grundlovsceremonien