15. okt 2021

Grønne skolegårde skal give plads til fordybelse

Nye grønne læringsrum ved Lindehøjskolen og Herlev Byskole afd. Eng.

I de første uger af november skal anlægsgartnerelever fra Roskilde Tekniske Skole – Vilvorde sammen med folkeskoleelever fra Lindehøjskolen og Herlev Byskole afd. Eng etablere nye grønne elementer i skolegården, så der gives bedre mulighed for at flytte en del af undervisningen udenfor.

De nye anlæg udføres som del af et 2-årigt projekt, som er støttet af Villum Fonden, Danske Anlægsgartnere, Roskilde Tekniske Skole Vilvorde og Herlev Kommune. Sidste år blev der anlagt nye grønne faciliteter ved Kildegårdsskolen, Gammel Hjortespring Skole og Herlev Byskole afd. Elv, og i år er turen så kommet til Lindehøjskolen og Herlev Byskole afd. Eng.

Ved Lindehøjskolen bliver der plantet nye træer og buske, der sikrer mere grønne skolegårde med rumdannede grønne elementer, som giver bedre muligheder for at finde uforstyrrede områder med plads til fordybelse. Desuden øges biodiversiteten og det bliver muligt at studere jord og planter mv. lige udenfor klasseværelserne.

Ved Herlev Byskole afd. Eng bliver en del af boldarealer omdannet til blomstereng med frugtlunde, og der skabes en vold af overskudsjord med siddepladser. Desuden etableres regnbed til håndtering af tagvand fra Spar 2, og der etableres også et udendørs skakspil med kæmpe skakbrikker. Her skabes også større biodiversitet med mange nye blomstrende træer, buske og stauder, og mulighed for at studere det næsten vilde plante- og dyreliv tæt på skolen.

Det indledende arbejde med udgravningen af nye plantebede begynder i efterårsferien.