Grønnere villaveje og fællesskab

Som et led i projektet 'Fra grå villaveje til grønne fællesskaber' blev der for nyligt afholdt scenarieværksted. Her blev skitser og ideer til fremtidens villaveje præsenteret.

Et stort antal borgere var mødt op til scenarieværksted fredag eftermiddag, hvor skitser og ideer til projektet Fra grå villaveje til grønne fællesskaber blev præsenteret. Målet med projektet er at forene klimasikring, biodiversitet og fællesskab i villakvarteret omkring vejene Kærnestykket, Dalbugten, Krumstien og Kamdalen, som er særligt udsat under kraftig regn. På længere sigt kan projektet bredes ud som et foregangsprojekt for klimatilpasning af det klassiske villakvarter.

Forud for scenarieværkstedet har beboerne i området haft mulighed for at komme med input og ønsker til projektet. De har blandt andet gennemført et udviklingsspil og været på virtuel inspirationstur, hvor de blev inviteret med ind i den kreative proces omkring projektet.  De mange gode samtaler og dialoger, omkring hvordan et vejareal kan tage sig ud, har haft stor betydning for arkitekternes arbejde, fortæller Simone Brink fra LABLAND architects, der er totalrådgiver på projektet: 

”Beboernes engagement, ønsker og ideer har stor betydning for udformningen af projektet. De mange snakke har givet os stof til eftertanke, og samtidig har vi fået mulighed for at fange de små problemstillinger, der kan være i projektet. Det, at vi har været til stede i området over længere tid, gør, at vi fornemmer området og dets beboere bedre. På den måde har vi fået et godt fundament for, hvordan vi skal udforme og tegne lige præcis det her projekt,” siger Simone Brink.

På scenarieværkstedet fredag kunne beboerne i området se de første skitser til, hvordan villavejene kan udformes på baggrund af deres input. Projektets rådgivere, LABLAND architects, Byblomst, Envidan og Viatrafik rykkede ud med en mobil tegnestue og en masse ideer til grønne fællesarealer og biodiversitet. Det blev til mange spændende drøftelser af, hvad fællesarealerne skal bruges til, og hvordan praktiske og trafikale forhold vejes op imod det grønne. 

Slut med bilernes dominans på villavejene

Villavejene i området er udformet i tråd med 50’erne og 60’ernes opfattelse af, at vejrummet primært er til for bilerne. En del af projektets kerne er at gentænke den præmis, så det ikke længere er trafikken, der dominerer vejrummet, men at vejen får flere funktioner; den leder vandet væk, afvikler trafikken og understøtter naboskabet. For borgmester Thomas Gyldal Petersen er borgernes engagement i processen en essentiel del af projektet og en god måde at kickstarte fællesskabet i området.

”Det har været fantastisk at opleve beboernes engagement - både i forhold til gode ideer og bekymringer for projektet.  Det er vigtigt, at vi får beboernes input med i processen, for det er dem, der er eksperterne i deres eget lokalmiljø,” siger Thomas Gyldal Petersen og fortsætter:

”De grønne fællesområder skal understøtte det gode naboskab og skabe tryghed og sammenhold. Det er tydeligt at se, at processen omkring projektet allerede har sat gang i et fællesskab i området, som skal leve videre på de nye fællesarealer.”

En af de beboere, som har været særligt aktiv i processen, er formanden for grundejerforeningen, Cyril Nonberg. Han ser også frem til mere liv på vejene og et stærkere fællesskab mellem beboerne.

”For os, der bor i området, betyder projektet, at folk kommer til at snakke meget mere med hinanden, og at ungerne kan komme ud og lege på vejen. Mine børn er opvokset her og har leget på vejen, da de var små. Det ser vi ikke så meget med de børn, der bor her nu. De er ikke ude at lege på vejen, fordi bilerne fylder meget. Det bliver godt, når der bliver plads til leg på vejen igen,” siger Cyril Nonberg og tilføjer, at han oplever stort engagement og forventning til projektet hos beboerne i området.

Projektchef i foreningen Realdania, Pelle Lind Bournonville, som støtter projektet, siger: ”Det er en rigtig spændende tilgang til klimatilpasning, som Herlev Kommune arbejder med i dette projekt. Vi glæder os til at følge med i, hvordan man kan skabe nogle løsninger, der på en gang sikrer mod kraftigere regn, og som samtidig styrker lokale fællesskaber og gavner biodiversiteten.”

Projektet Fra grå villaveje til grønne fællesskaber er blevet til i samarbejde mellem Herlev Kommune, foreningen Realdania og forsyningsselskabet HOFOR. Anlæggelsen af projektet starter i foråret 2022, og projektet forventes indviet i december 2022.