Grønnere skolegårde i Herlev

Naturen rykker tættere på Herlevs skoler, i et nyt projekt, der giver mulighed for mere lys og luft i dagligdagen for både lærere og elever.

Herlev kommune er partner i Danske Anlægsgartneres projekt, som omhandler udvikling af skolegårde som udendørs undervisningsrum. Projektet har modtaget bevilling fra Villum fonden og udvikles med hjælp af PlanMiljø. 

Projektets formål er at fremme brugen af skolernes egne uderum som arena til læring. Forskning inden for udeskole har vist, at udendørs undervisning har mange positive effekter på elevernes læring og velfærd. Blandt andet bidrager det til at øge elevernes fysiske aktivitet og har positiv effekt på elevernes sociale relationer. Fra en faglig synsvinkel er det dokumenteret, at elevernes nysgerrighed bliver stimuleret ved udendørs undervisning, og at det udvikler deres undersøgende og praktiske evner. 

Borgmester i Herlev, Thomas Gyldal Petersen, ser frem til at projektet udfoldes på alle Herlevs skoler set i lyset af coronakrisen: 

”Coronakrisen har vist, at skolens udearealer er en vigtig ressource, når der er pres på skolens indendørs faciliteter på grund af afstandskrav. Derfor glæder det mig, at vi får bedre og grønnere udendørsfaciliteter på skolerne i Herlev. Vi vil gerne bringe naturen tættere på skolerne, så vi kan bruge skolernes uderum til læring og som et kreativt alternativ til klasseværelset.  Projektet giver både lærere og elever mulighed for mere lys og luft i dagligdagen,” siger Thomas Gyldal Petersen.

Arbejde med at skabe nye grønne udearealer foregår i uge 46 og 47, hvor elever fra 5. og 6. klasse på Gl. Hjortespringskolen, Kildegårdskolen Øst, Kildegårdskolen Vest og Herlev Byskole afd. Elverhøj skal anlægge de nye læringsmiljøer i samarbejde med gartnerelever fra Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde

Projektet videreføres på Lindehøjskolen og Herlev Byskole afd. Eng i 2021.

Projektet er planlagt som en del af partnerskabsaftalen mellem Herlev Kommune, Roskilde Tekniske Skole – Vilvorde, Danske Anlægsgartnere og OK Nygaard. Partnerskabet har bl.a. også til formål at skabe interesse og viden om gartnerfaget, så der også i fremtiden findes kundskaber til at skabe og vedligeholde værdifulde grønne frirum.