Grønne anbefalinger til kommunalbestyrelsen

Otte lokale virksomheder har gennem det sidste år arbejdet på anbefalinger og konkrete indsatser til at fremme den grønne omstilling i Herlev.

Herlev Kommunalbestyrelse har nu taget beslutning om, hvordan den grønne omstilling skal styrkes i Herlev.

Det er bl.a. besluttet:

  • At der oprettes en Grøn Erhvervspris
  • At der er et systematisk fokus i Herlev Kommunes Erhvervsnyt på grøn omstilling
  • At Herlev Kommune faciliterer workshops, netværk og en Grøn Stafet for virksomhederne med virksomhedernes aktive deltagelse
  • At Herlev Kommune bidrager til opstart og fortsættelse af konkrete eksempelprojekter, der inspirerer og skaber modeller for partnerskaber mellem kommunen, virksomheder og eventuelle tredjeparter.
     

Endvidere skal der i regi af budget 2021 fremsættes forslag til, hvordan Herlev Kommune sikrer bæredygtigt byggeri, grønt fokus i lokalplaner og skabelse af grønne byrum - samt at Herlev Kommune har bæredygtige indkøbsparametre og fokus på at købe lokalt.

De otte lokale virksomheders arbejde med anbefalinger og konkrete indsatser er sket som en del af Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling.

Læs mere om Udvalg for Grøn Strategi og Omstilling her.