Forside | Nyheder | Græsslåning i Hjortespringkilden

Græsslåning i Hjortespringkilden

For at bevare den vilde flora og fauna på Hjortespringskilens åbne græssletter og -enge slås græsset i øjeblikket.
Græsslåning i Hjortespringkilden

Kort over naturgræsklip i Hjortespringkilen 2015

Åbne arealer med græs og vilde urter var tidligere meget almindelige i Danmark. Nogle græsenge blev brugt til at lave hø, mens andre græsarealer blev afgræsset af køer, får og heste. På grund af intensivering af landbruget er mange af de vilde dyr og urter, som er tilknyttet græsarealer og enge er nu på kraftig tilbagegang. Det gælder f.eks. harer, pindsvin, sommerfugle og mange blomstrende urter.

Derfor skal græsset slås

Hvis ikke græsset slås, vokser selvsåede træer og buske frem, som i løbet af få år vil danne et tæt og uigennemtrængeligt krat med fremmede og invasive arter som bl.a. gyldenris, der udkonkurrerer almindelige vilde urter.

Krat og skov nogle steder er udmærket, men Herlev Kommune ønsker også græsarealer som en del af en varieret natur med vilde dyr og planter og forskellige oplevelses- og brugsmuligheder.

I Hjortespringkilden ved Kildegården har en del græsfolde med græssende kvæg og får, men der er også andre græsarealer med naturgræs, som det nu er tid til at få slået.

Hvem slår græsset
- og hvad sker der med det?

Grantoftegård er en socialøkonomisk økologisk virksomhed, som tilbyder at slå de større græsarealer i Hjortespringkilen med skivehøster, dvs. en landbrugsmaskine og lave hø og ensilage. En del af høet bliver til foder til Naturcenter Kildegårdens dyr til vinter.
På de græsarealer, hvor der er en del opvækst af træer og buske, vil en del af de selvsåede vedagtige planter blive skåret ned eller udtyndet, og efterfølgende bliver der slået græs, og græsafklip bliver fjernet.
Formålet med at fjerne det afklippede græs er at fjerne kvælstof og andre næringsstoffer fra jorden, da mange af de vilde urter trives bedst i næringsfattig jord.

Giv gerne en hånd med græsslåningen

Der bliver brugt relativt store landbrugsmaskiner til opgaven, og det kan synes voldsomt. Det ville selvfølgelig være mere skånsomt for naturen at slå græsset med le, men det er der desværre ikke ressourcer til i år.

Har du lyst til at slå græs med le, er du velkommen til at kontakte Kirsten Høi fra Center for Teknik og Miljø på tlf. 44 52 64 59.

Sidst opdateret 01/07 2015
Kontakt

Herlev Kommune
Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Send os en mail
tlf. 44 52 70 00