Græssende dyr skaber mere biodiversitet i Herlev

På de åbne arealer omkring Tibbevangen, hvor der før var græsmarker, er der nu store folde med græssende dyr.

Som en del af Herlev Kommunes grønne strategi, er det kommunale område omkring Tibbevangen omdannet til et vildt naturområde med græssende dyr. Den nærmeste nabo Christina Keppie, der bor på Tibbevangen 14, har, efter aftale med Herlev Kommune, gjort plads til heste, grise, køer og får. Dyrene skal hjælpe med at øge biodiversiteten i området, så der kan leve flere forskellige arter af græs, planter og urter.

Dyrenes græsning påvirker biodiversiteten positivt, særligt når der er mange forskellige dyr, der græsser på samme område. Når flere dyrearter græsser sammen, giver en mere varieret afgræsning, da dyrene æder forskellige planter. Heste elsker brombærkrat, siv og tidsler, mens de andre dyr sjældent rører dem. Invasive arter som bjørneklo og vild pastinak giver hudproblemer hos hestene, men er ikke et problem for fårene, grisene og køerne, som gerne æder dem.

Hestene kan ikke tåle agern, men det er en fantastisk spise for grise. Grises rodeadfærd er på mange måder en fordel. De fjerner græsser, kommer til bunds med bjørneklo, da de også får fat i frøene i jorden, samt roder i jorden omkring gyldenris, som ingen andre dyr rører. Endvidere åbner de krat, hvor får ellers kan hænge fast, og derved forhindrer grisene også området i at springe i skov. Får æder gerne hyld, som er giftig for de andre dyr. 
 


Uldgrise og græssende heste

Oplev heste, grise køer og får

Området er et yndet udflugtssted for herlevborgerne og en mulighed for at opleve dyrene i det fri. Besøgende kan blandt andet opleve uldgrise. Racen er valgt ud fra deres robusthed og nøjsomhed, og deres adfærd minder meget om vildsvinets, som de er ret nært beslægtede med. Uldgrisenes unger er vildsvinestribede ved fødslen.  Søerne får kun små kuld (max 8) ca. hver 8 måned, og de vokser langsomt og bliver ikke så store som tamsvin. Samtidigt er de nemme at gøre tamme og meget omgængelige. Pga. det frie liv, kan ornen gå sammen med ungerne, og han er rigtig god ved dem.

Køerne er af racen Galloway, de er robuste og samtidig en rolig race. Kalvene får lov at gå til naturlig fravænning dvs. til der kommer ny kalv. Køerne får en kalv om året og i den første tid gemmer de kalven - typisk i højt græs. Det er farligt at komme imellem ko og kalv, da koen hele tiden holder øje med kalven (på afstand). 

Fårene er af racen spælsau. De er robuste, nøjsomme dyr, som er gode til naturpleje, læmmer nemt, og har et godt temperament. Flere af fårene er tamme.  Vædderen går med fårene året rundt.

Hestene er af forskelige racer, som går i løsdrift og bruges også til ridning.
 


Lodden Dueurt og Kællingetand

Flere urter og græsarter

I September 2020 var der blandt andet disse urter og græsarter at finde på foldende:
 

 Urter  Græs
 Almindelig kællingetand  Bjerg-Rørhvene           
 Almindelig Røllike  Enårig Rapgræs
 Glat vejbred   Almindelig Rajgræs
 Horse tidsel   Almindelig Hvene
 Hvid stenkløver    Rødsvingel
 Høst rødtop  Senegræs
 Lodden Dueurt  Star
 Regnfang      
 Rødkløver      
 Røllike      
 Skræppe      
 Vild gulerod      
 Vild kørvel