Fra- og tilmelding af indefrosset grundskyld

Den midlertidige indefrysningsordning om stigninger i grundskylden, er med virkning fra 1. maj 2021, ændret til en frivillig ordning. 

Det betyder, at du som boligejer, fra den 1. maj 2021, kan fravælge indefrysningsordningen, og dermed fremover vælge at betale eventuelle stigninger i din grundskyld. Du kan også tilmelde dig ordningen igen, hvis du på et senere tidspunkt ønsker det.

Du skal være opmærksom på, 

  • at såfremt I er flere ejere, skal hver enkelt ejer selv fra- og tilmelde sig indefrysningsordningen. Du kan således kun fra- og tilmelde din andel af indefrysningen på din ejendom. 
  • at såfremt du framelder dig indefrysningsordningen, så kan dit valg ikke fortrydes. Det betyder, at du ikke efterfølgende kan få din oprindelige indefrysning tilbage, hvis du tilmelder dig ordningen igen. En ny tilmelding vil således kun gælde fremadrettet. 

 

Fra- og tilmelding skal ske med NEMID på borger.dk. Selvbetjeningsløsningen finder du på borger.dk under punktet ”Du kan vælge at betale stigninger i din grundskyld”. 

 

Gå til selvbetjeningsløsningen på borger.dk
 

Hvis du er fritaget for NEMID 

Hvis du er fritaget for at anvende NEMID og offentlige selvbetjeningsløsninger, kan du i stedet kontakte Ejendomsskat i Finans og Opkrævning på 4452 6407 eller skrive en mail til okonomi@herlev.dk

Vi sender dig herefter en blanket, som du skal underskrive og returnere til kommunen.