billede fra bymidten

Fortæl os, hvordan du synes, at Herlev skal udvikle sig 

Alle, der interesserer sig for, hvordan den fysiske udvikling af Herlev skal være i fremtiden, er velkomne til borgerworkshop.

Overordnet handler det om, hvordan vi skaber fremgang og fællesskab i en grøn bæredygtig by med plads til både boliger og erhverv. Og konkret kan det for eksempel være, at der mangler mødesteder i byen. Eller at fysiske ændringer kan gøre det lettere at cykle. Hvad mener du? 

Kommunalbestyrelsen er i gang med at formulere en strategi for den fysiske udvikling af kommunen – og den har brug for dine input. 

Fire områder

Det handler blandt andet om fire geografiske områder, hvor behovet for overordnet planlægning er ekstra stort, nemlig:
•    Bymidten
•    Erhvervskvarteret
•    Stationsområdet
•    Hjortespring

Møde den 13. august

De fire områder er omdrejningspunktet for mødet i medborgerhuset den 13. august klokken 19 til 21. 

Mød op og hør forvaltningens vision om, hvad en planstrategi er, og hvad vi kan bruge den til. 

Efter oplæggene er der borgerworkshop som en del af optakten til at formulere strategien for Herlevs fysiske udvikling i fremtiden.

Læs mere om planstrategien