Forlængelse af besøgsrestriktioner på plejehjem

De midlertidige restriktioner mod besøg på plejehjem er blevet forlænget.

Opdateret den 10. december 2020: Påbuddet om midlertidige besøgsrestriktioner fastholdes. Påbuddet vil løbende blive vurderet og senest blive revurderet den 1. februar 2021. 

Restriktionerne gælder fra og med den 15. november 2020, og indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbuddet eller fastsætter et nyt påbud. Påbuddet vil løbende blive vurderet og senest blive revurderet den 15. december 2020. Påbuddet vil senest blive ophævet den 1. marts 2021, hvor bekendtgørelsen ophæves.

De midlertidige restriktioner indebærer

  • At besøg i den del af boligen, som beboeren selv råder over, kan ske, hvis besøget sker i en kritisk situation, eller den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren.
  • At besøg kan ske i et besøgsrum af højst tre faste nære pårørende (den nærmeste pårørende og yderligere to faste nære pårørende), dog højst to nære pårørende ad gangen.
  • At besøg i andre situationer end de situationer, som er omfattet af ovenstående, skal foregå på udendørs arealer.

Steder der er omfattet af besøgsrestriktionerne

De midlertidige besøgsrestriktioner omfatter fortsat kommunale og private tilbud om plejehjem, plejeboligbebyggelser, friplejeboligbebyggelser og aflastningspladser (tilbud om midlertidigt ophold).

Besøgsrestriktionerne omfatter både indendørs fællesarealer og den del af boligen, som beboeren selv råder over. Det er kun udefrakommende personer, der er omfattet af restriktionerne.