Forlængelse af besøgsrestriktioner på plejehjem

Besøg på plejehjem skal fortsat foregå på udendørs arealer - med undtagelse af besøg af den nærmeste pårørende og ved kritisk sygdom.

Den 31. oktober 2020 modtog Herlev Kommune et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om at forlænge de midlertidige restriktioner mod besøgendes adgang til plejehjem mv.

Restriktionerne gælder indtil Styrelsen for Patientsikkerhed revurderer påbuddet senest den 15. december 2020. Påbuddet vil senest blive ophævet den 1. marts 2021.

De midlertidige restriktioner indebærer

  • At besøg på plejehjem mv. som udgangspunkt skal foregå på udendørs arealer.
  • At besøg på indendørs arealer på plejehjem mv. kun er tilladt, hvis besøget sker i en kritisk situation, eller den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren.

Steder der er omfattet af besøgsrestriktionerne

De midlertidige besøgsrestriktioner omfatter fortsat kommunale og private tilbud om plejehjem, plejeboligbebyggelser, friplejeboligbebyggelser og aflastningspladser (tilbud om midlertidigt ophold).

Besøgsrestriktionerne omfatter både indendørs fællesarealer og den del af boligen, som beboeren selv råder over. Det er kun udefrakommende personer, der er omfattet af restriktionerne.