Forebyggende kampagne mod salg af hash

Henover sommeren og efteråret starter en ny præventiv kampagne mod salg af hash i Herlev.

Kampagnen ”Pas på din by - nej til at købe hash”, skal få borgerne i Herlev til at reflektere over konsekvenserne ved at købe hash. Formålet med kampagnen er at give råd og vejledning til borgere, der har et misbrug, så de får øjnene op for konsekvenserne ved at købe hash – både for dem selv og byens øvrige borgere. Herlev Kommunes tryghedskonsulent, Linda Liebst Nielsen, fortæller, at det forebyggende arbejde primært ligger i dialogen med borgerne:

”Hvis borgerne stopper med at købe hash, så stopper salget,” siger Linda Liebst Nielsen og fortsætter, ”vi skal blive bevidste om den utryghed, der så godt som altid følger med hashhandel i et lokalområde”.

I projektet samarbejder Herlev Kommune med udvalgte borgere om forskellige tryghedsskabende tiltag i byen. Eksempelvis bliver Natteravnene trænet i at tale med borgerne, særligt de unge, om hvorfor de ikke skal købe hash. Til Herlev Festuge vil der være mulighed for at møde flere af kampagnens partnere, som eksempelvis Politiet, Securitas, Kagshuset, SSP og tryghedskonsulenten som vil fortælle om deres arbejde. 

Kampagnen er blevet til på baggrund af en bevilling fra Ejner Christian Christensens fond hos Københavns Vestegns Politi. Ideen til kampagnen er opstået i samarbejde med Natteravnene, Politiet og Herlev Kommunes borgerpanel.

Spørgsmål omkring kampagnen kan rettes til tryghedskonsulent Linda Liebst Nielsen på telefon 21 54 58 94.