Fokus på at passe på de ældre og mest sårbare borgere

Det handler om at mindske smitte, bryde smittekæder og sikre den nødvendige pleje og omsorg.

På sundheds-, ældre- og det voksensociale område har der fra starten af coronakrisen været fokus på at mindske smitte, bryde smittekæder og sikre den nødvendige pleje og omsorg til ældre og sårbare borgere. Personalet er blevet klædt på til at pleje borgere, der kan være smittet med corona, så der tages de rette forholdsregler, og værnemidler bruges korrekt og konsekvent. 
 
Borgere og ansatte på plejecentre og botilbud har fundet nye veje til at skabe så god en hverdag som muligt indenfor rammerne af sundhedsmyndighedernes anbefalinger, som blandt andet betyder, at det kun i helt særlige tilfælde er muligt at få besøg af pårørende. For at mindske den sociale isolation, som borgerne har oplevet, har der været kontakt via telefon, video, gennem vinduer og over hække. Indenfor den nærmeste fremtid forventes det, at sundhedsmyndighedernes vil komme med vejledninger, som lemper besøgsforbuddet på plejecentre og voksensociale botilbud.
 
En række af de borgere, som modtager praktisk hjælp i eget hjem, har også oplevet forandringer i hverdagen. Desværre blev det i en periode nødvendigt at reducere i serviceniveauet for rengøring, så der var tilstrækkelige ressourcer til at varetage den nødvendige personlige pleje. Derfor har cirka 400 borgere i en periode oplevet et reduceret serviceniveau i hjemmehjælpen på rengøringsområdet. Som følge af den positive udvikling i smittespredningen er det forventningen, at der vil være normalt serviceniveau for rengøring igen fra den 4. maj 2020.
 
Ligesom i resten af landet tyder meget på, at de forskellige tiltag har haft effekt på epidemiens udvikling, og antallet af coronasmittede borgere i Herlev tilknyttet sundheds-, ældre- og det voksensociale område er således relativt lavt. Tilsvarende er sygefraværet blandt de ansatte også faldet efter et højt sygefravær i starten af epidemien.
 
Gitte Friberg Bomholdt (A), formand for Sundheds- og Voksenudvalget: ”Jeg synes, at vi har håndteret situationen ansvarligt og professionelt, og selvom det har været – og stadig er – en svær tid for både borgere og ansatte, så oplever jeg en stor vilje til at finde løsninger og en stor forståelse for de udfordringer, vi oplever. Stor tak både til borgere, pårørende og ansatte.”