Flere energibesparelser på vej i Herlevs kommunale ejendomme

I perioden 2015-2020 skal en række ESCO-projekter optimere energiforbruget i Herlev Kommune. Herlev Kommunalbestyrelse har netop frigivet 15 mio. kr. til projekter, som skal gennemføres i løbet af 2019.

ESCO, der er forkortelsen for Energy Service Company, er en offentlig-privat samarbejdsform med fokus på energioptimering og renovering, og målene er, at:

•    Energibesparelser betaler investeringen 
•    Energiforbruget sænkes i Herlev Kommunes ejendomme
•    Indeklimaet forbedres (lys, luft, temperatur)
•    Vedligeholdelsen af ejendommene forbedres

I Herlev Kommune udføres energirenoveringen i samarbejde med Schneider Electric, og ESCO-projektet forløber planmæssigt. Den overordnede status for projektet er, at:
•    80 % af det samlede projekt er udført
•    80 % af de forventede energibesparelser er opnået
•    75 % af de samlede budgetterede midler er brugt.

De forventede økonomiske besparelser

De forventede økonomiske besparelser ved ESCO-projektet udgør ved projektets afslutning cirka 4,5 mio. kr. årligt.

Følgende ESCO-arbejder skal gennemføres i løbet 2019:

•    Herlev Bibliotek: Udskiftning af vinduer, døre og belysningsarmaturer, efterisolering, indregulering og driftsoptimering af varmesystemer samt forbedret styring af varme, ventilation og lys (4,1 mio. kr.)
•    Kildegårdskolen Vest: Udskiftning af vinduer på 1. sal (5,1 mio. kr.)
•    Herlev Skøjtehal: Udskiftning af belysningsarmaturer, efterisolering, indregulering og driftsoptimering af varmesystemer samt forbedret styring af varme, ventilation og lys (4,3 mio. kr.)
•    Gammelgård: Udskiftning af vinduer, døre og belysningsarmaturer, efterisolering, indregulering og driftsoptimering af varmesystemer samt forbedret styring af varme, ventilation og lys (0,6 mio. kr.)
•    Børneinstitutionen Kachotten: Udskiftning af belysningsarmaturer, efterisolering, indregulering og driftsoptimering af varmesystemer samt forbedret styring af varme, ventilation og lys (0,9 mio. kr.)

Det samlede budget for ESCO udgør 125 mio. kr. oprindeligt tænkt investeret over 5 år. Der skal frigives 15 mio. kr. til gennemførslen af de anbefalede ESCO-projekter i 2019. Resterende arbejder for 10 mio. kr. udskydes til 2020 på grund af Herlev Kommunes anlægsramme som følge af kommunernes samlede anlægsloft.