Fire ud af fem på plejecentre snart færdigvaccineret

Vaccinationsindsatsen på Herlevs plejecentre er på højde med i andre kommuner – det vil også fremgå af tallene efter weekendens 3. testrunde.

Der er fuld gang i vaccinationerne på Herlevs plejecentre. I weekenden 27.-28. februar 2021 løber 3. testrunde af stablen, og det vil afspejle sig i Statens Serum Instituts (SSI) overvågning af covid-19-vaccinationstilslutning.

Et smitteudbrud på et af Herlevs tre plejecentre på selve dagen for 1. vaccinationsrunde den 27. december 2020 forårsagede en forsinkelse i vaccinationsplanen og deraf lavere tal i SSI’s overvågning end i andre kommuner.

Siden er der kommet fart på vaccinationerne til byens plejehjemsbeboere, og andelen af færdigvaccinerede vil efter 3. testrunde den kommende weekend nå 80 procent og være fuldt på højde med kommuner på tværs af landet.

”Det var rigtig ærgerligt og ikke til at forudse, at vi efter en periode uden smitte på plejecentrene skulle rammes, netop da vaccinationerne endelig skulle i gang efter jul. Siden da er alt gået helt efter planen med vaccinationerne,” siger Tine Larting, chef for Center for Sundhed og Voksne i Herlev Kommune.

”Vi har derfor været forbavsede over, at Statens Serum Instituts tal indikerede, at Herlev var en kommune, hvor plejehjemsbeboere ikke bliver vaccinerede i tilstrækkelig grad. Vores fokus og primære opgave har hele tiden været at sikre, at borgerne netop bliver vaccineret, at holde styr på de rigtige personer og CPR-numre, og selvfølgelig at sørge for helbredstilstanden på plejecentrene,” siger centerchefen.

Kunne ikke genkede tal

Faktisk har Center for Sundhed og Voksne, lige siden de blev opmærksomme på Statens Serum Instituts overvågningsoversigt, ikke kunnet genkende tallene, som indikerede, at Herlev haltede langt efter med covid-19-vaccinationer på kommunens plejecentre.  

Mens andre kommuner i januar og februar 2021 færdigvaccinerede op mod og over 70 og 80 procent af plejehjemsbeboerne, stagnerede tallene i Herlev ifølge SSI’s overvågning af covid-19-vaccinationstilslutningen på mellem 40 og 55 procent.

Overfor Sundhedsdatastyrelsen, som forsyner Statens Serum Institut med data, forklarede Herlev Kommune, at overvågningstallene kunne virke forvirrende, idet de medtager data fra samtlige fire plejehjem beliggende i Herlev Kommune, men hvoraf et drives af Københavns Kommune.

Sundhedsdatastyrelsen var lydhør, og i den daglige overvågningsrapport, som findes på covid19.ssi.dk, kom pr. 23. februar en note med ud for Herlev. Den fortæller, at plejehjemmet Omsorgscenter Hjortespring har geografisk adresse i Herlev og derfor tælles med i antallet af borgere, der skal vaccineres, selvom Herlev Kommune ikke er ansvarlige for vaccinationerne på dette plejehjem.

”Det er muligvis forvirrende, men en væsentlig detalje, og vi er tilfredse med, at tallene – med noten – nu giver et mere retvisende billede og afspejler den store vaccinationsindsats, der bliver ydet her i Herlev, ” siger centerchef Tine Larting.

Tæt på 100 %

Ser man på Herlevs tal for de tre plejecentre, dvs. uden Omsorgscenter Hjortespring, er det da også andre tal, man finder.

Pr. den 25. februar er der således meldt 160 beboere på Herlev Kommunes plejecentre ind til Statens Serum Institut. Af de 160 har kun ganske få ikke ønsket at modtage vaccine.

98 plejehjemsbeboere – eller 61 procent – er pr. 25. februar færdigvaccineret, mens 30 plejehjemsbeboere afventer 2. vaccine. 28 beboere afventer deres første stik, hvilket de altså vil få den kommende weekend.

Når procenttallet af færdigvaccinerede på 61 stadig halter en smule efter andre kommuner i Region Hovedstaden, skyldes det omtalte smitteudbrud på et af plejecentrene. Det betød, at færre end planlagt fik deres første vaccination tilbage i december 2020.

Ved den kommende 3. vaccinationsrunde vil yderligere de 30 plejehjemsbeboere, som afventer 2. vaccine, tælle med blandt de færdigvaccinerede. Dermed vil det samlede procenttal af færdigvaccinerede efter weekenden stige til 80.

Og procenttallet vil lande på knap 100, når samtlige beboere er færdigvaccinerede.