Ekstraordinær tømning af dagrenovation fra kl. 5.30

Brand på Vestforbrænding medfører tidligere kørsel på dagrenovationsruten.

En brand på Vestforbrænding har medført, at Herlev Kommune pt ikke kan aflevere dagrenovation på anlægget. Herlev Kommune er anvist til at benytte et anlæg i Roskilde.

Ekstra kørsel og kortere åbningstider i Roskilde giver renovatør udfordringer med at kunne nå deres ruter. Renovatør får helt ekstra ordinært lov til at starte indsamling af dagrenovation fra kl 5.30 for at undgå forsinkelser og yderligere problemer.

Vi beklager de eventuelle gener dette måtte medføre og håber på, at vi hurtigst muligt er tilbage ved normale tilstande, hvor indsamling af dagrenovation må startes fra kl 7. Vi skal nok informere, så snart vi kender varigheden af denne ekstraordinære situation.