HOFOR udfører gravearbejde til den kommende letbane

Dybe spadestik nærmere letbanen - besværligt for trafikken

HOFOR graver for tiden i Herlev. Det betyder ændringer i trafikken ved Herlev Ringvej og Herlev Bygade.

Når Letbanens grønne togsæt fra 2025 tages i brug, vil herlevborgerne opleve langt bedre muligheder for at bevæge sig på tværs af S-togslinjerne. Med fire letbanestationer og en miljøvenlig, kollektiv trafikform, der binder Herlev sammen resten af Storkøbenhavn, fra Ishøj i den ene ende og til Lundtofte i den anden.

Før vi når dertil, skal Letbanen dog bygges, og det medfører gravearbejde, omlæggelse af afløbsledninger - og trafikændringer. Grave- og ledningsarbejdet skal HOFOR udføre nu, inden jorden bliver for kold.

For trafikanter medfører det frem til midt i december ændringer i krydset Herlev Ringvej og Herlev Bygade. Der vil være færre vejbaner i brug, nedsat hastighedsgrænse og omlagt trafik.

Herlev Bygade

I første omgang betyder det forbud mod venstresving fra Herlev Ringvej ad Herlev Bygade. Bilister til Herlev Bygade henvises til omkørsel via Hjortespringvej eller Herlev Hovedgade. Kører man på Herlev Ringvej i sydgående retning, kan man dog godt foretage højresving ad Herlev Bygade.

Fra midt i november lukkes der desuden for udkørsel ad Herlev Bygade til Herlev Ringvej, da denne del af Herlev Bygade ensrettes. Transport til Herlev Ringvej henvises i perioden til omkørsel via Hjortespringvej/Herlevgårdsvej og Herlev Hovedgade.

Der vil blive opsat trafikskilte i området med bl.a. henvisning til alternative ruter for trafikkanter til Bymidten.

I hele perioden vil det ikke være muligt for gående og cyklende trafikanter at krydse Herlev Ringvej ved Herlev Bygade.

Find meret info om gravearbejdet her og læs mere om Letbanen i Herlev her.

Fakta om Letbanen

  • Frem mod 2030 vil befolkningstallet i hovedstaden stige med 200.000 borgere. Det vil forværre trængslen på vejnettet.
  • Analyser viser, at tværgående trafik ikke kan løses med busser, og da S-tog ikke tilbyder rejser på tværs, vil letbanen understøtte byudviklingen i en kommune som Herlev.
  • Letbanen vil strække sig over 28 kilometer og have 29 stop undervejs, heraf fire i Herlev. Den kommer til at køre hvert 5. minut i dagtimerne og hvert 10. minut om aftenen samt på søn- og helligdage. Letbanen forventes at betjene 13-14 millioner passagerer om året.
  • Passagererne kan skifte til S-tog på seks af de kommende stationer. Foruden i Herlev er det i Ishøj, Vallensbæk, Glostrup, Buddinge og Lyngby.