25. november 2021

Direktør Mette Riegels er fratrådt sin stilling

Efter gensidig aftale er direktør Mette Riegels fratrådt sin stilling som direktør i Herlev Kommune.