Samhøringhed med afstand

Dildhaven

Nu kan man komme på udendørs besøg på døgninstitutionen.

Pårørende skal huske at melde ind i god tid, hvornår de kommer, så personalet kan forberede det praktiske i besøget.