Forside | Nyheder | Budgetoplæg 2017

Budgetoplæg 2017

Mange års ansvarlig økonomisk styring ruster Herlev til at møde fremtiden med høje ambitioner. Vi sikrer service til alle og bygger nyt til gavn for fællesskabet. Vel at mærke uden at sætte kassebeholdningen over styr.
Budgetoplæg 2017

Det administrative budgetoplæg 2017 er under behandling i Herlev Kommune

Service til store og små

I Herlev er der service til alle. Regeringen sætter en grænse for, hvor mange penge kommunerne må bruge på service.

I Herlev har vi valgt at bruge alt det, vi må.

Lagkage - fordeling af driftsudgifter 2017

Vi satser på fremtidens Herlev

Herlev er en kommune i vækst. Det koster penge at vokse.
Vi har en langsigtet vækststrategi, og den giver os råd til at satse på fremtiden med historisk høje investeringer.

Børn og unge

Vi bliver flere i Herlev. Antallet af borgere fra 0-16 år stiger med 10 % – det gør os til den kommune i landet med den største vækst af børn og unge. Vi skaber plads til alle og har sat flere penge af til etablering og drift af daginstitutioner og skoler.

 • 44 mio. kr. til udbygning af daginstitutioner
 • 44 mio. kr. til udbygning af skoler
 • 15 mio. kr. til ESCO-renovering af skoler
 • 1,1 mio. kr. til styrket forebyggelsesindsats

Idræt og fritid

Vi forbedrer idrætsområdet med et løft til vores idrætsfaciliteter. Løbebaner og omklædningsrum renoveres. Vi bygger en helt ny træningsskøjtehal over de kommende tre år, og vi får springfaciliteter i Kildegårdhallen.

 • 37 mio. kr. til træningsskøjtehal (i 2017-2019)
 • 2,5 mio. kr. til løbebaner
 • 2,1 mio. kr. til vedligehold af idrætsanlæg
 • 2 mio. kr. til omklædning i Herlev Hallerne
 • 1,5 mio. kr. til Kildegårdhallen

Ældre- og socialområdet

Vi løfter ældreområdet med øget normering på plejecentrene, mulighed for ekstra rengøring og nye tilbud til de ældre.

10 mio. kr. fra ældre- og værdighedsmilliarden til

 • Tilbud om ekstra rengøring
 • Øget normering på plejecentre
 • Nye tilbud til demente
 • Pædagogisk personale på plejecentre
 • Mad og måltider som social indsats

Infrastruktur, veje og stier

Vi styrker infrastrukturen. Veje og stier vedligeholdes med en forøgelse af investeringerne på mere end 100 % i forhold til 2012-2016.

 • 14 mio. kr. til lyskryds ved Lyskær
 • 14 mio. kr. til gang- og cykeltunnel under S-banen (i 2018)
 • 6,5 mio. kr. til renovering af veje og stier

Vil du vide mere om budgetoplægget?

Budget 2017 godkendes endeligt af Herlev Kommunalbestyrelse
onsdag den 12. oktober 2016.

Har du lyst til at overvære budgetvedtagelsen, er der indgang kl. 19.00 til mødesalen i den runde bygning ved Herlev Rådhus.

Sidst opdateret 13/09 2016
Kontakt

Herlev Kommune
Herlev Bygade 90
2730 Herlev
Send os en mail
tlf. 44 52 70 00