Borgermøde om plejecenter og sundhedshus

Omkring 50 herlevborgere deltog i borgermøde om opførelsen af et nyt plejecenter, sundhedshus og boligområde i Hjortespring.

Lørdag den 11. september 2021 deltog omkring 50 herlevborgere i en workshop, hvor der blev genereret og indsamlet ideer og forslag til udviklingen af plejecenter, sundhedshus og boligområde på græsarealet bag Kildegårdskolen Øst.

Det var en produktiv dag med mange gode idéer og input. Alle input vil blive inddraget i udformningen af det endelige byggeri og omgivelserne, så det bliver til glæde for så mange som muligt.

Borgermødet var et af mange dialog- og workshopmøder, som skal samle input fra områdets fremtidige brugere. Der kommer også dialoger og processer med fagpersoner, kollegiet, beboere, pårørende, brugere af sundhedstilbud mv.