Borgere kan få hjælp til støjdæmpende vinduer

Borgere kan få støtte til støjdæmpende vinduer

Ny pulje skal hjælpe støjplagede borgere.

Herlev Kommune har sat 300.000 kroner af til støjdæmpende vinduer i 2020, og både boligejere, andelshavere og lejeforeninger kan søge puljen.
 
”Nogle herlevborgere lever lige nu med for høj støj, både når de sover, og når de er vågne. Det er derfor vigtigt, at vi mindsker støjproblemerne. Med den nye pulje skærmer vi de støjplagede borgere, mens støjreducerende asfalt, flere fartvisere og nye lavere fartgrænser kommer hele Herlev til gode”, siger borgmester Thomas Gyldal Petersen (A).

Frem til 2023 vil Vejdirektoratet arbejde for, at der kommer støjreducerende asfalt på Motorring 3 og på Hillerødmotorvejen.

Kriterier for at søge puljen

 Forskellige kriterier skal være opfyldt for at borgere kan søge puljen, blandt andet skal ejendommen være udsat for en bestemt støjværdi, og så skal de eksisterende vinduer være mere end 25 år gamle.

Læs mere om puljen og hvordan du søger den