stop corona

Ændringer i hjemmehjælpen

Der vil der være opgaver, som i en periode ikke kan løses.

Mange hjemmehjælpsmodtagere vil desværre opleve, at opgaverne bliver løst på en anden måde end vanligt i den kommende tid, fordi flere borgere og ansatte bliver syge med coronavirus. Udfordringen gælder ikke mindst personalet i hjemmeplejen, hvor risiko for smittespredning og særlige hensyn til svage og ældre borgere gør, at der er færre ansatte til at udføre opgaverne. 

For at sikre, at der er ansatte til at pleje de svageste borgere og levere den mest nødvendige hjemmehjælp, vil der være opgaver, som i en periode ikke kan løses. Det drejer sig for eksempel om nogle rengøringsopgaver. Vi ved endnu ikke, hvilke borgere der bliver berørt af ændringerne. De borgere, der bliver berørt, vil blive ringet op, så vi kan lave en individuel vurdering.

Vi håber på alles forståelse i den helt usædvanlige situation