Illustration af besøg på plejecenter

Ældre kan atter tage imod alle deres pårørende

Med øjeblikkelig virkning ophæver Styrelsen for Patientsikkerhed påbuddet om midlertidige besøgsrestriktioner på Herlevs plejecentre.

Det vil utvivlsomt vække glæde hos både beboerne på Herlev Kommunes tre plejecentre og deres påpørende, at de fra i dag den 8 marts 2021 igen kan genforenes - og flere ad gangen end de seneste mange uger.

I et brev til Herlev Kommne oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed, at der dags dato er adgang for besøgende på alle plejecentre i kommunen. Det betyder, at flere pårørende nu sammen kan besøge beboere på Lærkegaard Center, Lille Birkholm Center og Herlevgaard Center, og at det ikke længere skal være den/de samme pårørende.

Dog er besøg på både indendørs og udendørs arealer betinget af, at det gennemføres på en forsvarlig måde, dvs. med med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne, afstand og anden hensigtsmæssig adfærd. Det gælder også forsamlingsforbuddet på fem personer, inklusiv beboeren på plejecentret.

Bliv testet inden besøg

Herlev Kommune opfordrer samtidig alle pårørende til at hjælpe til ved ophævelsen af påbuddet. Det gør man ved at lade sig kvikteste inden sit besøg.

Og det er nemt og hurtigt i Herlev med det faste kviktestcenter i Herlev Medborgerhus, som er åbent alle ugens dage i tidsrummet kl. 08.00 - 20.00.

Fra mandag den 8. marts benyttes den kortere og mere skånsomme podepind i kviktestcentret.

God vaccinationsindsats belønnes

Styrelsen for Patientsikkerhed gør i brevet til Herlev Kommune opærksom på, at der "ved beslutningen om ophævelse af påbuddet [er] lagt vægt på, at 81,4 % af beboerne på plejehjem i kommunen er færdigvaccineret mod Covid-19 for mere end en uge siden, hvorfor fuld effekt af vaccinen antages at
være indtrådt."

Påbuddet om omgående at udstede midlertidigt restriktioner for besøgendes adgang til plejecentre blev af Styrelsen for Patientsikkerhed truffet den 17. december 2020.