Første møde i den nye Rådhussal kan ses på TV

Publiceret 14-05-2024

I morgen onsdag den 15. maj kl. 19.00 ringer borgmester Thomas Gyldal Petersen for første gang klokken til kommunalbestyrelsesmøde i Rådhussalen på Rådhus Hjortespring, Dildhaven 43.

I begyndelsen af maj flyttede kommunen endegyldigt ud af det gamle rådhus på Herlev Bygade. Fremover vil lokalpolitikerne afholde deres møder på rådhuset i Hjortespring.

Rådhussalen på Rådhus Hjortespring er et fleksibelt rum, hvilket betyder, at møblerne til kommunalbestyrelsesmøderne ikke er permanent placeret, men derimod flyttes ind og ud efter behov. Rådhussalen kan anvendes til forskellige formål på andre dage. 

Nu også på TV

Hvem har ordet? Onsdag inden Kristi himmelfart var der generalprøve i salen. Her blev politikerne introduceret til anlægget.

Til stede var også Jesper Schulz fra Kommune TV, som gav en introduktion til den fagre nye verden. Kommunalpolitikerne skal nemlig som noget nyt vænne sig til at være på skærmen.

”Man kan blandt andet søge direkte på dagsordenspunkter eller på de enkelte politikere med mere, forklarer Jesper Schulz.”

Som noget nyt bliver kommunalbestyrelsesmøderne transmitteret fra Herlev. Kommune TV sender i dag fra møderne i tæt på to tredjedele af landets kommuner.

Man vil fremover kunne følge kommunalbestyrelsesmøderne på Kommune TV portalen.

herlev.kommune-tv.dk

Der findes også en Kommune TV app man kan downloade.