Flere elever i Herlev består dansk og matematik

Publiceret 28-05-2024

Selvom der på landsplan er flere, der dumper dansk og matematik, så går det fremad i Herlev. Her er der flere, der består dansk og matematik.

På landsplan går det den forkerte vej. Sammenligner man tallene fra 2023 med årene 2016-2019, så er der nu 2,9 procentpoint flere, som dumper afgangseksamen i dansk og matematik.

I Herlev er situationen heldigvis anderledes positiv. I samme periode er antallet af elever, der dumper afgangseksamen i dansk og matematik faldet fra 9,6 pct til 8,2 pct.

Det fremgår af en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på baggrund af data fra Danmarks Statistik.

Sammenligner man med nabokommunerne Gladsaxe, Furesø, Ballerup og Rødovre, så er Herlev faktisk den eneste kommune, hvor der har været en positiv udvikling i hvor mange elever, der består.

Det betyder også, at det i blandt de omgrænsende kommuner nu kun er Gladsaxe, der har bedre tal for dumpeprocenten end Herlev.

Den positive udvikling glæder Velfærdsdirektør i Herlev, Arne Eggert, der dog samtidig understreger, at endnu flere elever skal bestå dansk og matematik.

”Vi arbejder os i den rigtige retning, men vi skal blive ved med at stå sammen om at få endnu flere til at bestå afgangseksamen. I Herlev står vi sammen om byens skoler og knokler for at skabe det bedst muligt fællesskab for byens børn, hvor de lærer og får et godt afsæt for deres videre liv,” fortæller Arne Eggert.

Spørger man ind til, hvad der kan forklare den positive udvikling, peger han på indsatsen ude på skolerne.

”Vi forsøger kommunalt og politisk at skabe de bedste rammer for, at eleverne og lærerne har en god hverdag, men i sidste ende er det alt det, der sker ude i klasselokalerne, som former eleverne og deres viden. I Herlev har vi nogle dygtige og meget dedikerede lærere og pædagogisk personale, som vi skylder en stor tak for deres vedholdende indsats hver eneste dag,” siger Arne Eggert.