Pressemeddelelse

Herlev Kommune sælger rådhusgrunden til AG Gruppen

Publiceret 13-06-2024

Kommunalbestyrelsen har onsdag den 12. juni 2024 godkendt en købsaftale med AG Gruppen. På grunden, der husede det gamle Herlev Rådhus, skal der udvikles et attraktivt boligområde. ”Købsaftalen er endnu et vigtigt skridt i udviklingen af vores by, og vi ser frem til at samarbejde med AG Gruppen,” siger borgmester Thomas Gyldal Petersen.

Illustrationen stammer det skitseprojekt, der vandt idékonkurrencen i 2023. Det er udarbejdet af Holscher Nordberg og Tegnestuen Lokal. AG Gruppens tilbud tager udgangspunkt i skitseprojektet.

I Herlev Kommune glæder man sig over, at den erfarne boligudvikler AG Gruppen har budt på at udvikle et nyt attraktivt boligområde på rådhusgrunden i det centrale Herlev.

I forbindelse med kommunalbestyrelsesmødet onsdag aften blev den betingede købsaftale til en værdi af 50 mio. kr. vedtaget af politikerne. AG Gruppens tilbud tager udgangspunkt i det skitseprojekt, der vandt idékonkurrencen i 2023.

Borgmester Thomas Gyldal glæder sig over, at købsaftalen nu er på plads. ”Købsaftalen er endnu et vigtigt skridt i udviklingen af vores by. Herlev vokser i disse år, og vi har brug for flere attraktive boliger. Projektet skal samtidig skabe en fornyet akse mellem Herlev Bymidte Center og den historiske Saxbo bygning. Et strøg, der kan skabe fornyet dynamik og samspil mellem boliger, handel og erhverv,” siger Thomas Gyldal Petersen og fortsætter:

”AG Gruppens tilbud tager udgangspunkt i de visioner og det arkitektoniske udtryk, der ligger i vinderskitsen fra 2023. Her tages der fine hensyn til byens historie og identitet. Det synes jeg er et rigtig vigtigt element,” siger Thomas Gyldal Petersen.

Fællesskab og bynatur

Det er ambitionen, at det nye byområde skal understøtte liv og fællesskab i bymidten. Der skal også være bæredygtige løsninger med fokus på klimasikring og bynatur. AG Gruppens tilbud indeholder blandt andet et såkaldt ”bydelshus,” der for eksempel vil kunne bruges af foreninger og kommunen.

”Det er et element i tilbuddet, som jeg er meget glad for. Rammer for fællesskaber har altid været højt prioriteret i Herlev. Det er vigtigt for en progressiv byudvikling,” siger borgmester Thomas Gyldal Petersen.

I AG Gruppen ser Adm. direktør Bjarke Windeløv Graae frem til samarbejdet med Herlev Kommune om udviklingen af grunden.

” I AG Gruppen tror vi på den ambitiøse byudvikling i Herlev. Det bliver vores tredje projekt i Herlev Kommune og med denne attraktive placering kan vi fortsætte det gode samarbejde til gavn for borgerne og byens vækst. Vi tror på, at vi med fælles indsats får skabt et nyt levende byområde, der binder områdets historiske betydning sammen med moderne boligformer med plads til fællesskab, siger Bjarke Windeløv Graae

Det sker der nu

I forbindelse med kommunalbestyrelsesmødet blev det samtidig vedtaget at sende lokalplansforslaget i offentlig høring fra, den 13. juni, og 10 uger frem. Herefter er der indlagt tid til, at forvaltningen grundigt kan arbejde med høringssvarene.

Lokalplanforslaget kan ses på kommunens hjemmeside fra i dag torsdag den 13. juni kl. 12.:

https://herlev.dk/om-kommunen/hoeringer-og-afgoerelser

Herlev Kommune har forud for udarbejdelsen af lokalplansforslaget afholdt to borgerarrangementer og en offentlig høring om miljørapporten. Derfor er der allerede indarbejdet mange forslag fra naboer, borgere og andre interessenter. Den endelige lokalplan forventes at blive vedtaget i november 2024, og den endelige overdragelse til den nye ejer forventes dermed at kunne finde sted den 18. december 2024.

For yderligere information kontakt:

Thomas Kokholm, presse- og kommunikationskonsulent, Herlev Kommune, tlf. 21383465, e-mail: HK55981@herlev.dk

Adm. direktør Bjarke Windeløv Graae, AG Gruppen, tlf. +45 6613 3332, e-mail: presse@aggruppen.dk