Alle borgere inviteres til møde om planen for Rådhusgrunden

Publiceret 02-07-2024

Sæt kryds i kalenderen den 14. august og kom til borgermøde, hvis du vil høre mere om salget af Rådhusgrunden og planerne for området.

Illustrationen stammer det skitseprojekt, der vandt idékonkurrencen i 2023. Det er udarbejdet af Holscher Nordberg og Tegnestuen Lokal. AG Gruppens tilbud tager udgangspunkt i skitseprojektet.

Midt i juni godkendte Kommunalbestyrelsen en købsaftale med AG Gruppen. På grunden, der husede det gamle Herlev Rådhus, skal der udvikles et attraktivt boligområde.

I forlængelse af salget godkendte kommunalbestyrelsen at sende Forslag til lokalplan 141 og kommuneplantillæg 2 i offentlig høring i 10 uger. Lokalplanen muliggør udvikling af et nyt boligområde på den tidligere rådhusgrund, Herlev Bygade 90, og bevaring af Saxbo-bygningen på Vindebyvej 2.

Se lokalplanen

Tid & sted

Borgermødet finder sted i medborgerhuset den 14. august fra kl. 17 til kl. 19.

Program

- Velkommen og dagsorden, v. udvalgsformanden

- Orientering om salget af rådhusgrunden, v. borgmesteren

- Indhold af lokalplan 141 og tillæg 2 til Kommuneplan 2023, v. Byplan

- Proces for høringssvar og endelig vedtagelse, v. Byplan

- Spørgsmål fra salen

- Afrunding, v. udvalgsformanden

Giv gerne besked om du kommer til borgermødet på byplan@herlev.dk.