Privat hjemmehjælpsleverandør stopper i Herlev

Publiceret 08-01-2024

Den private leverandør Human Care A/S stopper med at levere hjemmepleje i Herlev Kommune den 1. februar. Kommunes hjemmepleje overtager al personlig- og praktisk hjælp hos de borgere, der har brugt Human Care. Kommunen forbereder samtidigt et udbud for at skaffe en ny leverandør.

Når Human Care A/S fra midnat den 1. februar 2024 ikke længere leverer hjemmepleje i Herlev Kommune, står kommunen klar med en plan.

Det forklarer direktør for området Arne Eggert.

”Human Care har meddelt Herlev Kommune, at de ønsker at udtræde af aftalen vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp hos hjemmeboende borgere i Herlev Kommune pr. 1. februar 2024, og det har vi som myndighed valgt at acceptere”, siger Arne Eggert.

Den kommunale hjemmepleje overtager opgaverne, indtil kommunen har fundet og godkendt en ny leverandør, som borgerne kan vælge, hvis de ønsker det.

”Forvaltningen styrer udtrædelsesprocessen for dermed at skabe tryghed og forsyningssikkerhed for de berørte borgere. Forvaltningen er i gang med at tilrettelægge en ny udbudsproces for at finde en ny privat leverandør, så herlevborgerne sikres en god kvalitet i det frie valg”, forklarer Arne Eggert.

Klar med hjælp

Human Care A/S har leveret personlig og praktisk hjælp i Herlev Kommune siden 2021. 126 herlevborgere får i dag hjælp fra Human Care. Langt størstedelen får udelukkende praktisk hjælp – dvs. rengøring.  Omkring 35 borgere får derudover en eller anden form for personlig hjælp.

Herlev Kommunes hjemmepleje overtager al hjælp fra den 1. februar. Visitationen sørger for, at den kommunale hjemmepleje får besked om den hjælp, som borgeren i dag modtager fra Human Care A/S.

Borgerens hjælp vil således fortsætte uændret, da den kommunale hjemmepleje overtager al levering af nødkald, personlig pleje og praktisk bistand.

De berørte borgere modtager i dag mandag den 8. januar et orienteringsbrev i e-Boks. Hvis man er fritaget fra digital post, vil man modtage et fysisk brev. Derudover vil de berørte borgere blive kontaktet telefonisk.

Nyt udbud

Herlev Kommune tilrettelægger nu et nyt udbud med henblik på at indgå aftale med en ny privat leverandør. Kommunen forventer at kunne godkende en ny leverandør i løbet af foråret, så det igen vil være muligt at benytte det frie valg af leverandør omkring den 1. juni 2024.

Når Herlev Kommune har godkendt en ny leverandør, vil de borgere, der tidligere har benyttet sig af en privat leverandør, blive kontaktet.