Valg til Europa-Parlamentet søndag den 9. juni 2024

Publiceret 23-04-2024

Den 9. juni 2024 afholdes der valg til Europa-Parlamentet Afstemningen finder sted mellem kl. 09:00-20:00.

Hvem kan stemme

Valgret til Europa-Parlamentet har i Danmark enhver, der er fyldt 18 år, og som herudover

  • har dansk indfødsret og fast bopæl i Danmark eller i et af de øvrige EU-lande eller
  • er statsborger i et af de øvrige EU-lande og har fast bopæl i Danmark.

Udlandsdanskere, der er optaget på valglisten til folketingsvalg i henhold til folketingsvalglovens § 2, vil også automatisk være berettiget til at stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark. Derudover kan danske statsborgere, der midlertidigt opholder sig på Færøerne eller i Grønland eller i et tredjeland (land uden for EU), blive optaget på en særlig valgliste til Europa-Parlamentsvalget

 
Brevafstemning

Hvis du er forhindret i at stemme på valgdagen kan du brevstemme, hvis du møder personligt op i en hvilken som helst kommune i landet. Husk at medbringe legitimation. Du kan brevstemme i perioden den 29. april – 6. juni 2024.
 

I Herlev Kommune foregår afstemningen på de to rådhuse:

Rådhus Hjortespring samt Herlev Rådhus i åbningstiden:

Mandag kl. 09.00-14.00
Tirsdag kl. 09.00-14.00
Onsdag kl. 09.00 – 14.00
Torsdag kl. 13.00-18.00 (Rådhus Hjortespring til kl. 17.00)
Fredag kl. 09.00-14.00

Borgerservice holder ekstraordinært åbent, på begge rådhuse, for brevstemmeafgivning på følgende dage:

Onsdag den 1. maj 2024 kl. 10.00 – 14.00
Fredag den 10. maj 2024 kl. 10.00 – 14.00
Lørdag den 25. maj 2024 kl. 10.00 - 14.00
Lørdag den 1. juni 2024 kl. 10.00 – 14.00
Onsdag den 5. juni 2024 kl. 10.00 – 14.00

Ydermere holder Borgerservice på Herlev Rådhus åbent søndag den 2. juni 2024 i tidsrummet kl. 10.00 – 15.00 for anmeldelse af indrejse fra Færøerne, Grønland eller udlandet. Der ekspederes ikke andre henvendelser i dette tidsrum.


Hvis du er syg eller indlagt

Er du indlagt på sygehus eller lignende, har du mulighed for at brevstemme, der hvor du er indlagt.

Brevstemme i eget hjem

Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet på selve valgdagen, og ikke kan brevstemme på institution eller boform m.v.,  kan du kontakte Folkeregistret på Herlev Rådhus via folkeregister@herlev.dk eller tlf. 4452 7060 og bede om den særlige blanket, ”Anmodning om adgang til at afgive stemme i hjemmet”. Den udfyldte blanket skal være Folkeregistret i hænde senest onsdag den 29. maj 2024 kl. 14.00.

Brevstemmeafgivningen i hjemmet vil foregå i overværelse af to af forvaltningen udpegede ansatte.

Ønske om andet afstemningssted

En vælger kan efter ansøgning afgive sin stemme på valgdagen på et andet afstemningssted i sin bopælskommune end det, vælgeren er tilknyttet i henhold til valglisten, såfremt ændringen af afstemningssted er begrundet i vælgerens handicap eller nedsatte førlighed.

Ansøgning om ændret valgsted skal indgives til Herlev Kommune senest fredag den 31. maj 2024 kl. 12.00.

Hjælpemidler der stilles til rådighed for vælgere med særlige behov

På alle brevafstemningssteder er der:

  • En LED-lampe med regulerbar lysstyrke og lysfarve
  • En sort filtpen til brug ved udfyldelse af stemmesedlen
  • En ikke håndholdt lup

I Borgerservice på Herlev Rådhus samt på afstemningsstedet Herlev Medborgerhus er der desuden:

  • Et hæve/sænkebord med fri benplads, så en kørestolsbruger kan placere sig ved bordet.
  • Et CCTV (forstørrelsesapparat)

Yderligere spørgsmål

Har du spørgsmål vedrørende valget, er du meget velkommen til at kontakte Valgsekretariatet på tlf. 4452 7114 eller valg@herlev.dk

Du kan også søge oplysninger på www.herlev.dk/valg