Lukningen af Sønderlundvej forlænges

Publiceret 30-04-2024

Den 12. juni skal kommunalbestyrelsen træffe beslutningen om, hvad der skal ske med Sønderlundvej, der er lukket for biler vest for Stumpedal. Indtil da forlænges vejlukningen.

Siden den 8. marts 2023 har det været lettere og mere sikkert at bevæge sig langs Sønderlundvej for gående og cyklister på vej mod skole eller daginstitution.

Dengang blev det efter længere tids stigende utryghed besluttet at lukke for biler og andre motoriserede køretøjer vest for Stumpedal.

Forsøgsordningen var i første omgang 3 måneder, men blev senere forlænget til udløb 1. maj 2024.

Nu har forvaltningen så valgt at forlænge vejlukningen yderligere og dermed fortsætte trafikforsøget indtil sagen skal behandles politisk.

I første omgang er det Miljø- Klima- og Teknikudvalget, der skal tage stilling til Sønderlundvejs fremtid den 27. maj 2024, mens Kommunalbestyrelsen træffer den endelige beslutning den 12. juni 2024.

Der er gennemført trafiktællinger på de omkringliggende veje i området omkring Herlev Byskole afd. Eng lige op til trafikforsøget (i marts 2023), en måned efter igangsættelsen af trafikforsøget (i april 2023) og ca. 7 måneder efter igangsættelsen af trafikforsøget (i oktober 2023).

Trafiktællingerne viser, at der efter iværksættelsen af trafikforsøget:

  • er væsentligt færre trafikanter i bil omkring skolen, og at Sønderlundvej samt Engløbet er væsentligt mindre belastet af biltrafik.
  • at der er væsentligt flere cyklister om morgenen og om eftermiddagen. I det sidste kvarter op til mødetid i skolen er der ca. dobbelt så mange cykler i oktober 2023, som før trafikforsøget blev gennemført. 

Skolebestyrelsen på Herlev Byskole afdeling Eng har modtaget adskillige tilkendegivelser fra forældre, som nu tør lade deres børn færdes selv, hvilket medvirker til færre biler ved skolen.

Skolebestyrelsen har efter sommerferien 2023 fået genindført, at udskolingseleverne står skolepatrulje, da de på baggrund af vejlukningen fandt det tilstrækkelig sikkert igen at lade udskolingseleverne tage den funktion.