Et spadestik dybere i jagten på Herlevs hotte hypocaust og en mystisk gavl

Publiceret 24-04-2024

En flok arkæologiinteresserede Herlev-borgere rejste tirsdag aften flere hundrede år tilbage i tiden. Tidsrejsen foregik i gummistøvler på den store jordudgravning vest for Gammelgaard, som Kroppedal Museum har haft gang i siden februar.

Her har Kroppedal ledt efter dokumentation og fund, der afslører det liv, som blev levet, langt før der var noget, der hed Herlev.

Historiske skrifter har dokumenteret, at der lå en landsby ved navn Tubberup, hvor Hjortespring i dag ligger. Det var en landsby, hvor kongen jævnligt gik på jagt, og han havde en jagtgård et sted i området. Efter svenskekrigen (1657-1660) var landet dog på grænsen til økonomisk ruin, og man formoder at Frederik d. 3. vælger at pantsætte Tubberup sammen med mange af kronens jordbesiddelser rundt om i landet.

Herefter er det overjægermester Vincent Jorchim Hahn, der overtager Tubberup. Hahn vælger at nedlægge landsbyen, og med kongens tilladelse opretter han i stedet en adelig sædegård (hovedgård), som fik navnet Hjortespring. Og om det var Kongens jagtgård eller Hahns hovedgård, som Herlev-borgerne fik et glimt af tirsdag aften, er endnu uvist. Men i hvert fald fik de set to af de store elementer, som udgravningen har frembragt.

Det første var en Hypocaust, som var datidens avancerede varmesystem, som man kender fra fine huse i senmiddelalderen og renæssancen.

Det andet var en stor gavl, som har været en del af en gård. Måske kongens jagtgård? Måske Hahns gård? Måske en gård i Tubberup? Det kan Kroppedal endnu ikke sige med sikkerhed. De fremmødte fik også lejlighed til at se flere af de genstande, som er blevet fundet. Blandt andet knogler og forskellige former for redskaber.

Hvis du er blevet nysgerrig på at læse mere om Tubberup, Kongens Jagtgård og Hahn, så læs med her:
Arkæologer på sporet af kongens jagtgård i Hjortespring | Herlev Kommune